5 เคล็ดลับทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบบอยู่หมัด ห่างไกลโควิด-19
 1.ต้องทำความสะอาดเป็นกิจวัตร ควรเริ่มต้นจากการทำความสะอาดบ้านแต่ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรโดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการพักเชื้อโรค วิธีทำความสะอาดก็คือให้นำผ้าไมโครไฟเบอร์จุ่มในน้ำร้อน และ น้ำยาอเนกประสงค์แล้วเช็ดทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง 2.เพิ่มการฆ่าเชื้อเมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน หากมีคนในบ้านของคุณป่วย หรือมีระบบภูมิคุ้มกันลดลง และเสี่ยงที่จะถูกเชื้อโรคบุกรุก ให้เพิ่มการฆ่าเชื้อภายในบ้านมากกว่าปกติ ข้อควรระวัง : การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบางชนิดมากเกินไป อาจทำให้จุลินทรีย์บางชนิดทนทานมากยิ่งขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อนั้นมีความจำเป็นเฉพาะในพื้นที่ๆ มีการสัมผัสบ่อยครั้ง 3.อ่านฉลาก และปฏิบัติตามขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ รวมไปถึงผ้าเช็ดทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออยู่บนนั้น เมื่อเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว น้ำยาฆ่าเชื้อนั้นจะต้องมีเวลาอยู่บนพื้นผิวประมาณ 4-10 นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณต้องคงความเปียกบนพื้นผิวนั้นไว้ แล้วปล่อยให้พื้นผิวโดนอากาศจนแห้ง ไม่ใช่ใช้ผ้าไปเช็ดให้แห้งก่อน 4.ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย อย่าผสมสารเคมีต่างๆ เข้ากัน เพราะสารเคมีบางชนิดเมื่อนำมาผสมกันจะทำให้เกิดก๊าซพิษ เมื่อคิดจะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้อยู่ในที่ๆ มีอากาศถ่ายเท สวมแว่นตา ถุงมือป้องกันเมื่อต้องใช้สารเคมีที่รุนแรง และหลังใช้ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอุ่น 5.จับคู่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ต้องทำความสะอาด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นรีโมทคอนโทรล เป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจ ความอบอุ่นของมันทำให้แบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นให้ใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดอุปกรณ์เหล่านี้