ผู้เชี่ยวชาญแนะผู้สูงอายุสู้วิกฤต “ไวรัสโคโรนา” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลทั้ง 16 ข้อ มีดังต่อไปนี้ 1. ใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ 2. ความเข้าใจ 3. การใช้สื่อที่หลากหลาย 4. กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5. เน้นความถี่ ไม่เน้นเนื้อหา 6. เส้นบางๆ ระหว่างความใส่ใจกับการสอดส่อง 7. ความอัจฉริยะจากฐานราก 8. ความห่วงใยระยะไกล  9. WhatsApp ยังเป็นที่นิยม 10. เว็บแคม 11. ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 12. Facebook 13. ความลับเป็นสิ่งสำคัญน้อยลง 14. ความอดทนกับผู้ป่วย 15. การรับรองคุณภาพ 16. การทดลองในระดับสากล